Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie MIK5004A zlokalizowana w Orzeszu przy ul. Centralnej (dz.nr 699/28)
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora
P4 Sp. z o.o. w Warszawie MIK5004A zlokalizowana w Orzeszu przy
ul. Centralnej (dz.nr 699/28)
03.04.2020 więcej
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie MIK2009E zlokalizowana w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 38.
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne-
stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w
Warszawie MIK2009E zlokalizowana w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej
38.
30.03.2020 więcej
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne pn. "Wymiana istniejących Autotransformatorów w stacji elektroenergetyczne 220/110 kV Kopanina na jednostki 275MVA" w Łaziskach Górnych.
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne pn.
"Wymiana istniejących Autotransformatorów w stacji
elektroenergetyczne 220/110 kV Kopanina na jednostki 275MVA" w
Łaziskach Górnych.
23.03.2020 więcej
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 50217 Mikołów (35217 KRY_MIKOLOW_CENTRUM) zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 11.
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora
T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 50217 Mikołów (35217
KRY_MIKOLOW_CENTRUM) zlokalizowana w Mikołowie przy ul.
Rybnickiej 11.
02.03.2020 więcej
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 53619 Mikołów (35619 KRY_MIKOLOW_GRAZYNSKIEGO) zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego 19.
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora
T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 53619 Mikołów (35619
KRY_MIKOLOW_GRAZYNSKIEGO) zlokalizowana w Mikołowie przy ul.
Grażyńskiego 19.
26.02.2020 więcej
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 50814 Mikołów (35814 KRY_MIKOLOW_PODLESKA) zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Podleskiej 8.
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora
T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 50814 Mikołów (35814
KRY_MIKOLOW_PODLESKA) zlokalizowana w Mikołowie przy ul.
Podleskiej 8.
26.02.2020 więcej
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 50217 Mikołów (35217 KRY_MIKOLOW_CENTRUM) zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 11
Nieistotna zmiana - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora
T-Mobile Polska S.A. W Warszawie 50217 Mikołów (35217
KRY_MIKOLOW_CENTRUM) zlokalizowana w Mikołowie przy ul.
Rybnickiej 11
25.02.2020 więcej
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa BT_26459 Paniowy 2, operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie, zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Przelotowej.- informacja o upłynięciu terminu do zgłoszenia sprzeciwu
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa BT_26459 Paniowy 2,
operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie,
zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Przelotowej.- informacja o
upłynięciu terminu do zgłoszenia sprzeciwu
12.02.2020 więcej
Informacja o nieistotnej zmianie - stacja bazowa telefonii komórkowej BT 22477 Łaziska Huta, zlokalizowana w Łaziskach Górnych przy ul.Cieszyńskiej 23, operator: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie.
Informacja o nieistotnej zmianie - stacja bazowa telefonii
komórkowej BT 22477 Łaziska Huta, zlokalizowana w Łaziskach
Górnych przy ul.Cieszyńskiej 23, operator: Polkomtel
Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie.
14.01.2020 więcej
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa BT_26459 Paniowy 2, operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie, zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Przelotowej.
zgłoszenie instalacji - stacja bazowa BT_26459 Paniowy 2,
operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie,
zlokalizowana w Mikołowie przy ul. Przelotowej.
13.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się